Tuesday, November 16, 2010

စိတၱသုခ တ-ႀကိမ္ ကထိန္ ဓာတ္ပံု - ၄

စိတၱသုခ တ-ႀကိမ္ ကထိန္ ဓာတ္ပံု - ၄

စိတၱသုခ တ-ႀကိမ္ ကထိန္ဓာတ္ပံု - ၃

စိတၱသုခ တ-ႀကိမ္ ကထိန္ဓာတ္ပံု - ၃

စိတၱသုခ တ-ႀကိမ္ ကထိန္ ဓာတ္ပံု - ၂


စိတၱသုခ တ-ႀကိမ္ ကထိန္ ဓာတ္ပံု - ၂

စိတၱသုခ ပရဟိတ လူငယ္ (တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းကထိန္) ဓာတ္ပံုမ်ား -၁


စိတၱသုခ ပရဟိတ လူငယ္ (တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းကထိန္) ဓာတ္ပံုမ်ား -၁

တတိယအႀကိမ္ကထိန္

စိတၱသုခ ပရဟိတလူငယ္မ်ားရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းဘံုကထိန္ကို ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က
စစ္ကိုင္းေတာင္ သရက္ပင္ဆိပ္ ေဟေမသကေခ်ာင္ သီလရွင္ေက်ာင္းတိုက္မွာ က်င္းပပါတယ္။
စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုး သလႅာ၀တီေက်ာင္း ဆရာေတာ္ အရွင္စႏၵေဇာတိ အမွဴးျပဳတဲ့ သံဃာေတာ္ ငါးပါးအား
ကထိန္ခင္းက်င္း လွဴဒါန္းတာျဖစ္ပါတယ္။