Monday, May 12, 2008

ဧရာ၀တီတိုင္း ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕သို႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာဆက္သြယ္မည္

စိတၱသုခ ပရဟိတလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္
ဧရာ၀တီတိုင္း ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕တြင္  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္အတြက္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွ စိတၱသုခပရဟိတလူငယ္အခ်ဳိ႕
ယခု အပတ္အတြင္း ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕သို႕ သြားေရာက္ၿပီး
ကူညီလွဴဒါန္းႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကြင္းဆင္းေလ့လာၾကည့္ရႈသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားကို စာရင္းျပဳစုကာ
ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းၿမိဳ႕မွ ကူညီေပးမည့္သူမ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္မႈရယူသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ လွဴဒါန္းလိုသူမ်ားအေနျဖင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ထည့္၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ေၾကာင္း
အသိေပးႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

No comments: